Fasāžu siltināšana

Ēku fasāžu siltināšana ir vērtīga ne vien no energoefektivitātes paaugstināšanas un tās radīto resursu un līdzekļu ietaupījuma, bet vienlaikus tā piešķir lielāku pievienoto vērtību ēkai, kā arī palielina konkurētspēju mājokļu tirgū. Tādējādi tiek uzlaboti ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļi ne vien no estētiskā, bet arī no ēkas kalpošanas ilguma aspekta, tāpat tā ir „zaļi” domājoša cilvēka izvēle, kas rīkojas apkārtējai videi draudzīgi, samazinot siltumenerģijas patēriņu.