Injekciju sistēmas mūra ēkām

 

Minerālās injekcijas

Pielieto plaisu aizpildīšanai un salīmēšanai mūra ēkām. Injekciju sistēma aizpilda plaisas un atjauno konstrukcijas nestspēju.

1) Ar remontjavu aizpilda plaisu, lai injekciju materiāls iestrādes brīdi neizplūstu no plaisas
2) Plaisa tiek caururbta no  abām pusēm.
3) Urbumos ievieto armatūras stieņus
4) Urbumos ievieto injekciju dīzes.
5) Ar speciālas iekārtas palīdzību urbumos ar spiedienu iepilda minerāla injekcijas suspensiju
6) Pēc injekciju materiāla sacietēšanas injekciju dīzes nogriež un urbumu vietas aizšpaktelē.

Izmantojamie materiāli:

HASIT TRASSKALK- VERPRESSMORTELL 270

HASIT TRASSZEMENT-VERPRESSMORTEL 271